สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลห้วยลาน

🆕️#ภารกิจข่าว 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00.

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลห้วยลาน

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ของนางคำแปง อินสุวรรณ์ หมู่ที่ 5  นายประสิทธิ์ บุญภา หมู่ที่ 5 และนางสวย กระจ่างโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 16 times, 1 visits today)