สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลป่าซาง และตำบลดงสุวรรณ

🆕️#ภารกิจข่าว 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00น.
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลป่าซาง และตำบลดงสุวรรณ
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด อสพ. นพร. พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลป่าซาง ของนางธนะสินี ปัญจวัฒน์ หมู่ที่ 8 และนางแสงเพียร เขียวคำ หมู่ที่ 6 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 15 times, 1 visits today)