สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

🆕️#ภารกิจข่าว 6 พฤษภาคม 2564

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมนักวิชาการในสังกัดเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2564  เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ชั้น2

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 17 times, 1 visits today)