สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ติดตามการทอผ้า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามมพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

🆕️#ภารกิจข่าว 5 พฤษภาคม 2564

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ติดตามการทอผ้าผ้าไทยใส่ให้สนุกตามมพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมอาสาพัฒนา(อสพ.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้า ภายใต้กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง .5 .สันโค้ง .ดอกคำใต้ .พะเยา

        เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้  Change For Good

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

#กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก

#สืบสานอนุรักศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน👌👌👌🎯

(Visited 57 times, 1 visits today)