สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุขเพื่อน้อง

🆕️#ภารกิจข่าว 5 พฤษภาคม 2564

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุขเพื่อน้อง

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อม อาสาพัฒนา(อสพ.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 3 ราย ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 10 times, 1 visits today)