สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลสันโค้ง

🆕️#ภารกิจข่าว 28 พฤษภาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลบ้านปิน

🆕️#ภารกิจข่าว 27 พฤษภาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับการตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

🆕️#ภารกิจข่าว 24 พฤษภาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับและตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลสันโค้ง และตำบลป่าซาง

🆕️#ภารกิจข่าว 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงาน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลบ้านถ้ำ

🆕️#ภารกิจข่าว 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงาน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับทีม พมจ.พะเยา สำรวจข้อมูลครัวเรือนด้อยโอกาส ตำบลสันโค้ง

🆕️#ภารกิจข่าว 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 📣📣📣สำนักงาน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลดอกคำใต้

🆕️#ภารกิจข่าว 18 พฤษภาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลห้วยลาน

🆕️#ภารกิจข่าว 18 พฤษภาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ