สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและสพอ.ดอกคำใต้ ร่วมมอบพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ นางขวัญใจ คำมา นพต.อำเภอดอกคำใต้

🆕️#ภารกิจข่าว 30 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. 📣📣📣สำนักงานพ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานของครัวเรือนปลูกผักสวนครัว รอบที่ 2 ยุคโควิด-19

🆕️#ภารกิจข่าว 30 เมษายน 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ติดตามการทอผ้า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามมพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

🆕️#ภารกิจข่าว 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงานพ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลสันโค้ง และตำบลดงสุวรรณ

🆕️#ภารกิจข่าว 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. 📣📣📣สำนักงานพ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลดอนศรีชุม

🆕️#ภารกิจข่าว 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 📣📣📣สำนักงานพ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลสันโค้ง

🆕️#ภารกิจข่าว 28 เมษายน 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับชมการประชุมแนวทางการติดตามงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทาง วีดีทัศน์ทางไกล

🆕️#ภารกิจข่าว 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงานพ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลป่าซาง

🆕️#ภารกิจข่าว 27 เมษายน 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ