สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่แผ่นดิน

🆕️#ภารกิจข่าว 30 มีนาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ภายใต้ชื่อ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงสู่ชุมชน”

🆕️#ภารกิจข่าว 29 มีนาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจติดตามครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลดอนศรีชุม

🆕️#ภารกิจข่าว 23 มีนาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ นำครัวเรือนที่มีรายได้น้อยร่วมพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนพะเยา

🆕️#ภารกิจข่าว 23 มีนาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล

🆕️#ภารกิจข่าว 23 มีนาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ หารือคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

🆕️#ภารกิจข่าว 22 มีนาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ติดตามกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ขนมจีนยายหม่อมกระตุ้นยอดขายยุคโควิด

🆕️#ภารกิจข่าว 19 มีนาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

🆕️#ภารกิจข่าว 18 มีนาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ