สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารวมใจเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปีวันผู้นำ อช.

🆕️#ภารกิจข่าว 29 มกราคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง

🆕️#ภารกิจข่าว 28 มกราคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

🆕️#ภารกิจข่าว 28 มกราคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ติดตามการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 🆕️#ภารกิจข่าว 27 มกราคม 2564 📣 [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ต้อนรับการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 🆕️#ภารกิจข่าว 27 มกราคม 2564 📣 [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 🆕️#ภารกิจข่าว 26 มกราคม 2564 📣 [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ติดตามดูพื้นที่กลุ่มสตรีต.สันโต้ง และต.ป่าซางที่ขอยื่นกู้กองทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 🆕️#ภารกิจข่าว 25 มกราคม 2564 📣 [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ นพต. อำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกรอง ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลบุญเกิด

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 🆕️#ภารกิจข่าว 25 มกราคม 2564 📣 [...]

อ่านต่อ