สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2564

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 30 ธันวาคม 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2564

               📺นายสมเกียรติ  แสงแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม2564

               📺ในการนี้ นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมนายกิตติศักดิ์ นามวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รายงานตัวในที่ประชุม ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ หอประชุมอำเภอดอกตำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝📝📝สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 109 times, 1 visits today)