สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมตรวจเยี่ยมด่านตรวจจุดบริการประชาชน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 29 ธันวาคม 2563

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมตรวจเยี่ยมด่านตรวจจุดบริการประชาชน

               📺 นายสมเกียรติ  แสงแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานราชการอำเภอ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อส. มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมด่านตรวจจุดบริการประชาชน  ตำบลดอนศรีชุม ถือเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคมควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

📝ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้  มอบหมายให้นางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)