สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 25 ธันวาคม 2563

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด และนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ .พะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

(Visited 75 times, 1 visits today)