สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ COVID-19

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟
🆕️#ภารกิจข่าว 25 ธันวาคม 2563
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ COVID-19
📺 นายสมเกียรติ แสงแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานการประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอกคำใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ COVID-19 เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันตามมาตรการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📝ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้นางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าวในครั้งนี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 241 times, 1 visits today)