สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีปล่อยแถวร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 25 ธันวาคม 2563

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีปล่อยแถวร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

               📺 นายสมเกียรติ  แสงแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแถวร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปี ..2563 “ตำบลขับขี่ปลอดภัย ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

(Visited 46 times, 1 visits today)