พัฒนาการอำเภอ ประชุมทีมงาน สพอ.ดอกคำใต้ วางแผนการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ตามยุทธศาสตร์ กรมฯ และจังหวัด

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟
🆕️#ภารกิจข่าว 23 ธันวาคม 2563
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ ประชุมทีมงาน สพอ.ดอกคำใต้ วางแผนการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ตามยุทธศาสตร์ กรมฯ และจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอกใต้ จังหวัดพะเยา
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 19 times, 1 visits today)