สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 17 ธันวาคม 2563

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

               📺 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ลงพื้นที่ และตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดลของนายทศพร ฟักป้อม หมู่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โดยมีนางผุสดีดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลูกจ้างโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เเละครัวเรือนเป้าหมายให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

(Visited 71 times, 1 visits today)