พัฒนาการอำเภอ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด และลูกจ้างโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟
🆕️#ภารกิจข่าว 16 ธันวาคม 2563
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด และลูกจ้างโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ บ้านนายทศพร ฟักป้อม ม.8 บ้านหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดลของอำเภอดอกคำใต้
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 169 times, 1 visits today)