พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ workshop กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ม.8 บ้านหนองหล่ม

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟
🆕️#ภารกิจข่าว 14 ธันวาคม 2563
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ workshop กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ม.8 บ้านหนองหล่ม พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สพจ.พะเยา และบริษัท ริมเส้น จำกัด กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญฯ ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 241 times, 1 visits today)