สพอ.ดอกคำใต้ ร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับมอบผ้าห่มร่วมใจต้านภัยหนาว จากบ. ไทยเบฟ ให้กับประชาชนชาวอำเภอดอกคำใต้

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟
🆕️#ภารกิจข่าว 7 ธันวาคม 2563
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นายสมเกียรติ แสงแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับไทยเบฟ มอบผ้าห่มร่วมใจต้านภัยหนาว ให้กับประชาชนชาวอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 280 ผืน
📺ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)