พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือนธันวาคม 2563

🆕️7 ธันวาคม 2563
⭐ดอกคำใต้:เมืองคนงาม⭐
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📺นายสมเกียรติ แสงแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอดอกคำใต้ ประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือนธันวาคม 2563
📺ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอดอกตำใต้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📝📝📝สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 25 times, 1 visits today)