สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟
🆕️#ภารกิจข่าว 5 ธันวาคม 2563 : ภาคค่ำ
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นายสมเกียรติ แสงแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
📺ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการ อาสาพัฒนาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)