พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่ สพอ.ดอกคำใต้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวิลัยพร วงค์วรรณ ครัวเรือนต้นแบบ และนางวนิดา พุทธสอน ประธานขณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลบ้านถ้ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการเชิดชูเกียรติด้านการปลูกผักสวนครัวตาม “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย”

🆕️ภาระกิจข่าว 4 ธันวาคม 2563
🌟ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 🌟
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่ สพอ.ดอกคำใต้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวิลัยพร วงค์วรรณ ครัวเรือนต้นแบบ และนางวนิดา พุทธสอน ประธานขณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลบ้านถ้ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการเชิดชูเกียรติด้านการปลูกผักสวนครัวตาม “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย” ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
📝ภาพ/ข่าว : สพอ.ดอกคำใต้….รายงาน

(Visited 82 times, 1 visits today)