ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าซาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กร

🆕️ภาระกิจข่าว 4 ธันวาคม 2563
🌟ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 🌟
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นายประจักษ์ ไชยวงค์ และนางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าซาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลป่าซาง
พร้อมทั้งติดตามกลุ่มอาชีพทำไข่เข็ม ทำแคปหมู บ้านป่าซางหมู่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📝ภาพ/ข่าว : สพอ.ดอกคำใต้….รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)