อำเภอดอกคำใต้ 📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับลูกจ้างโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นศึกษา และสำรวจพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อแลกเปลี่้ยนเรียนรู้งาน ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ

🆕️ภาระกิจข่าว 3 ธันวาคม 2563
🌟ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 🌟
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับลูกจ้างโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นศึกษา และสำรวจพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ต.ดอกคำใต้, ต.สันโค้ง, ต.ห้วยลาน, ต.ดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📝ภาพ/ข่าว : สพอ.ดอกคำใต้….รายงาน

(Visited 125 times, 1 visits today)