พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหล่ม

🆕️ภาระกิจข่าว 3 ธันวาคม 2563
🌟ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 🌟
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหล่ม รับสมัครสมาชิกประเภทองค์กร เน้นย้ำถึงกระบวนการทำงาน บทบาทหน้าที่ในการทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
📝ภาพ/ข่าว : สพอ.ดอกคำใต้….รายงาน

(Visited 86 times, 1 visits today)