พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านถ้ำ

🆕️ภาระกิจข่าว 3 ธันวาคม 2563
🌟ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 🌟
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านถ้ำ รับสมัครสมาชิกประเภทองค์กร เน้นย้ำถึงกระบวนการทำงาน บทบาทหน้าที่ในการทำงาน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันต้นเปา ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
📝ภาพ/ข่าว : สพอ.ดอกคำใต้….รายงาน

(Visited 19 times, 1 visits today)