สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ หาแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 🆕️#ภารกิจข่าว 28 ธันวาคม 2563 [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีปล่อยแถวร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 🆕️#ภารกิจข่าว 25 ธันวาคม 2563 [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 🆕️#ภารกิจข่าว 17 ธันวาคม 2563 [...]

อ่านต่อ