เกษตรอินทรีย์อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร. ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพะเยา”

ข่าววันนี้ 21 สิงหาคม 2563 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม @สำนัก [...]

อ่านต่อ