พักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

?️29 เม.ย. 63
ดอกคำใต้:เมืองคนงาม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
? นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ และนางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงาน สพอ.ดอกคำใต้ ดำเนินการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอกคำใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต โควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
#Social distancing ป้องกัน Covid-19
#??????
???สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 379 times, 1 visits today)