เอามื้อ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน เมล็ดพันธุ์ต้นกล้า

?️24 เม.ย. 63
ดอกคำใต้:เมืองคนงาม
? นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนายตะวัน ทองน้อย และนางภาณี ยะตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเอามื้อ และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ต้นกล้า ในกิจกรรมโครงการ “Kick off” ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กับ สพอ.จุน  ณ ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

 

(Visited 174 times, 1 visits today)