สพอ.ดอกคำใต้ Start up

ดอกคำใต้เมืองคนงาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้

“บ้านนี้มีรัก  ปลูกผักกินเอง”

นำโดย นางผุสดี  ดวงเนตร พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.ดอกคำใต้

เริ่มลงมือปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

“จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” 

ปลูกผักสวนครัว ในภาวะวิกฤต ต้านโควิด-19

สพอ.ดอกคำใต้ /รายงาน

(Visited 116 times, 1 visits today)