เรามาปลูกพืชผักสวนครัวกันเถอะ

???????บ้านนี้มีรัก ปลูกผักไว้กินเอง>>เรามาปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านเพื่อรับประทานในครอบครัว เป็นการลดรายจ่าย มีผักที่ปลอดภัยไว้รับประทาน และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤติ ต้านโควิด-19 ??????????

(Visited 1,172 times, 1 visits today)