?? #ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้:ทุกครัวเรือนภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19

?? #ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้:ทุกครัวเรือนภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19

(Visited 377 times, 1 visits today)