กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ฮ่วมฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ หัวหน้าวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ฮ่วมฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ให [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ฮ่วมฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ หัวหน้าวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ฮ่วมฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ให [...]

อ่านต่อ