สพอ.ดอกคำใต้มาร่วมออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านปิน อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 24 มีนาคม2560

สพอ.ดอกคำใต้มาร่วมออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านปิน อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 24 มีนาคม2560

 

(Visited 136 times, 1 visits today)