เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2560 สพอ.ดอกคำใต้ นำโดยนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยนายธนง สุภาใจ พัฒนากร ประจำตำบล จัดเวทีประชาคมคณะกรรมการกลุ่มกองทุนต่างๆบ้านวังขอนแดง เพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2560 สพอ.ดอกคำใต้ นำโดยนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยนายธนง สุภาใจ พัฒนากร ประจำตำบล จัดเวทีประชาคมคณะกรรมการกลุ่มกองทุนต่างๆบ้านวังขอนแดง เพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

(Visited 100 times, 1 visits today)