วันที่19มีนาคม2560 นายธนง สุภาใจ พัฒนากร ออกติดตามสนับสนุนกลุ่มไม้กวาดดอกแก้วและสัมมาชีพชุมชนบ้านสันป่าจี้ใต้ ม.1 และม.6บ้านกองแล ม.7บ้านห้วยดอกเข้มต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่19มีนาคม2560 นายธนง สุภาใจ พัฒนากร ออกติดตามสนับสนุนกลุ่มไม้กวาดดอกแก้วและสัมมาชีพชุมชนบ้านสันป่าจี้ใต้ ม.1 และม.6บ้านกองแล ม.7บ้านห้วยดอกเข้มต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

(Visited 74 times, 1 visits today)