วันที่ ๘ มีนาคม๒๕๖๐ นายธนง สุภาใจ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลดงสุวรรณติดตามสนับสนุสัมมาชีพชุมชนกลุ่มจักสานพลาสติกบ้านกองแล หมู่ที่๖ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๘ มีนาคม๒๕๖๐ นายธนง สุภาใจ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลดงสุวรรณติดตามสนับสนุสัมมาชีพชุมชนกลุ่มจักสาน พลาสติกบ้านกองแล หมู่ที่๖ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

(Visited 23 times, 1 visits today)