สพอ.ดอกคำใต้มาร่วมออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านปิน อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 24 มีนาคม2560

สพอ.ดอกคำใต้มาร่วมออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอ [...]

อ่านต่อ

วันที่19มีนาคม2560 นายธนง สุภาใจ พัฒนากร ออกติดตามสนับสนุนกลุ่มไม้กวาดดอกแก้วและสัมมาชีพชุมชนบ้านสันป่าจี้ใต้ ม.1 และม.6บ้านกองแล ม.7บ้านห้วยดอกเข้มต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่19มีนาคม2560 นายธนง สุภาใจ พัฒนากร ออกติดตามสนับส [...]

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2560 สพอ.ดอกคำใต้ นำโดยนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยนายธนง สุภาใจ พัฒนากร ประจำตำบล จัดเวทีประชาคมคณะกรรมการกลุ่มกองทุนต่างๆบ้านวังขอนแดง เพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2560 สพอ.ดอกคำใต้ นำโดยนางวนิดา ด้ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ดอกคำใต้ ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดอก [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐นายธนง สุภาใจ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลห้วยลานออกประสานงานการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนดินผสมเสร็จและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านทุ่งต้นศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐นายธนง สุภาใจ พัฒนากรผู้รับผิดชอบต [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๘ มีนาคม๒๕๖๐ นายธนง สุภาใจ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลดงสุวรรณติดตามสนับสนุสัมมาชีพชุมชนกลุ่มจักสานพลาสติกบ้านกองแล หมู่ที่๖ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๘ มีนาคม๒๕๖๐ นายธนง สุภาใจ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำ [...]

อ่านต่อ