การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
  2. ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสรืมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(Visited 12 times, 1 visits today)