นางผุสดี ดวงเนตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dokkhamtai วันที่ 12 พ.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลดงสุวรรณ ตำบลป่าซาง และตำบลบ้านถ้ำ

บริการของเรา