นางผุสดี ดวงเนตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

บริการของเรา