นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

บริการของเรา