ประกาศอำเภอดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกช่องทางสื่อสารดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/09/2561)

เอกสารแนบตาม ประกาศอำเภอดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกช่องทางสื่อสารดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(04/09/2561)

ประกาศอำเภอดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกช่องทางสื่อสารดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(31/08/2561)