พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียน กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยเต่า พื้นที่ตำบลบ้านแอ่น

พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียน กลุ่มสมาช [...]

อ่านต่อ

พช.ดอยเต่า จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 3/2565

พช.ดอยเต่า จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด [...]

อ่านต่อ

พช.ดอยเต่า ร่วมกิจกรรม “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราข และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า เข้าร่วมกิจกรรม วันพระบา [...]

อ่านต่อ

พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ในพื้นที่ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ทีมป [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจ เพื่อประชาชน”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้ [...]

อ่านต่อ

พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ในพื้นที่ ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ทีมป [...]

อ่านต่อ