อำเภอดอยเต่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 ก.ค.2563 เวลา 06.30 น. นายภัควัต ขันธหิรัญ นา [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอยเต่า จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ (1  ก.ค. 63) นายภัควัค  ขันธหิรัญ  นายอำเภอดอยเต [...]

อ่านต่อ

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงว [...]

อ่านต่อ