พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน

พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต/ ผู้ประ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ************************ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียน กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยเต่า พื้นที่ตำบลโปงทุ่ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเ [...]

อ่านต่อ