โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 อำเภอดอยเต่า

โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 อำเภอดอยเต่า
****************************
วันที่ 6 กันยายน 2565
****************************
นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางเสาเอก การสร้างบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมายTPMAP ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 อำเภอดอยเต่า จำนวน 2 หลัง ดังนี้
– เวลา 10.30น. ครัวเรือน น.ส.ทองมั่น วงษ์ขำ บ้านแปลง1 ม.2 ต.มืดกา
– เวลา 11.00น. ครัวเรือน นายจู สุขตั๋น บ้านแปลง4 ม.3 ต.มืดกา
โดยมี คณะสงฆ์อำเภอดอยเต่า,นายกเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ,บุคลากรจากเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ,บุคลากรจากพัฒนาชุมชนอำเภอ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
**********************
ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(Visited 27 times, 1 visits today)