กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า
****************************
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
****************************
นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอสารภี รักษาราชการแทนพัฒนาการดอยเต่า พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดโปงทุ่ง
2.จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สนามกีฬาหลัง อบต.โปงทุ่ง
***********************
ณ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(Visited 8 times, 1 visits today)