สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียน กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยเต่า พื้นที่ตำบลโปงทุ่ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเ [...]

อ่านต่อ

พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียน กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยเต่า พื้นที่ตำบลบ้านแอ่น

พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียน กลุ่มสมาช [...]

อ่านต่อ

พช.ดอยเต่า จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 3/2565

พช.ดอยเต่า จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด [...]

อ่านต่อ