พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ อำเภอดอยเต่า ในพื้นที่ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ทีมป [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์จากรากไม้ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ผล [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการ ตำบลบงตัน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ในพื้นที่ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ทีมป [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิ [...]

อ่านต่อ