พช.ดอยเต่า จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน ณ.หมู่บ้านหมู่วังหลวง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

🍀🦋พช.ดอยเต่า จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน ณ.หมู่บ้านหมู่วังหลวง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
📍วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
⏱เวลา 09:30 น.
🐢🍀สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โครงการ กข.คจ. ณ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และการบริหารจัดการที่ดี
🌠โดย นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่ามอบหมายให้ นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนิตยา ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีม นพร. ร่วมตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชนด้วยแบบประเมินศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล จัดทำแผนพัฒนากองทุน กข.คจ. ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิก จำนวน 25 คน
🦠💉ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ได้อย่างเคร่งครัด และสำเร็จเสร็จลุล่วงไปด้วยดี🌡

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🎬ทีมข่าว : พช.ดอยเต่า
#นพร ดอยเต่า
#ดอยเต่าดำเนินรัก🍀🐢💚
🏔มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า 🐢🍀
🌸ดอยเต่า เฮามาแล้ว🌸

(Visited 57 times, 1 visits today)