กวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอดอยเต่า

🎯วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
🕣เวลา 09.00 น.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ โดย
นายภิญญู ลิ้มกีรติ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ณ พื้นที่ ศูนย์ CLM ตำบลท่าเดื่อ และศูนย์ CLM ตำบลโปงทุ่ง
🖍️โดยมีนายราเชนทร์ หนุนแปง (พัฒนาการอำเภอดอยเต่า) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้อำนวยความสะดวกในครั้งนี้
🦋🔸 ทั้งนี้มี พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรากิจ รอง.ผอ.สนภ.๓ นทพ. และทีมงาน จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยทหารสำนักงานพัฒนา หน่วยบัญชาการทหาร อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มาดำเนินการวัดขนาดพื้นที่สระน้ำ คลองไส้ไก่ เพื่อตรวจสอบปริมาณดินขุดว่าเป็นไปตามรูปแบบการดำเนินงามตามโครงการที่วางไว้หรือไม่
🌼 🌼 🌼 🌼 🌼
🎬ทีมข่าว : พช.ดอยเต่า
#นพร ดอยเต่า
#ดอยเต่าดำเนินรัก🍀🐢💚
🏔มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า 🐢🏞

(Visited 23 times, 1 visits today)